Farzand tarbiyasida otaning mas'uliyati, vazifasi va majburiyati: muammo va yechim