IJTIMOIY REABILITATSIYA QILISH VA MOSLASHTIRISH, SHUNINGDEK, OILAVIY-MAISHIY ZO‘RLIK ISHLATISHNING OLDINI OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA