Oilani demografik rivojlantirish bo’limi

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi Oilani demografik rivojlantirish bo’limi