Hududiy boshqarmalar faoliyatini ilmiy-metodik ta’minlash va maхsus o’quv-kurslari faoliyatini muvofiqlashtirish bo’limi

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi hududiy boshqarmalar faoliyatini ilmiy-metodik ta’minlash va maxsus o’quv-kurslari faoliyatini muvofiqlashtirish bo’limi