Aхborot-tahrir va metodik ta’minlash sektori

Vazirlar Mahkamasi xuzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi Axborot-tahrir va metodik ta’minlash sektori