Sirdaryo viloyatida oilaviy ajralishlarning o'sish sabablarini o'rganish tadqiqoti