Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 2 февралдаги 54-сон қарорига
2-ИЛОВА
«Оила» илмий-амалий марказининг
ТУЗИЛМАСИ
Республика “Оила” илмий-амалий марказининг бугунги кундаги структураси
Республика “Оила” илмий-амалий
маркази раҳбари в.б., ўринбосар
Мамдалиева Хафизахон Холдаровна
Республика “Оила” илмий-амалий маркази раҳбаривакант
Оила маънавияти бўлими:
Халилова Шахноза Тургуновна
педагогика фанлари доктори,
профессор, бўлим бошлиғи;
Хамидова Мумина Хасановна
филология фанлари номзоди;
Рустамова Рисолат Шамсиевна
педагогика фанлари номзоди;
Исламов Уткиржон Хосилжонович
филология фанлари номзоди;
Рахмонова Мастура Истамовна
илмий ходим.
Оила психологияси бўлими:
Умаров Бахриддин Мингбоевич
психология фанлари доктори,
профессор, бўлим бошлиғи;
Акрамова Феруза Акмаловна
психология фанлари номзоди;
Шомуратова Нигора Набижоновна
психология фанлари номзоди;
Фармонова Музаямхон Нигмановна
илмий ходим;
Билолова Замира Бахтияровна
илмий ходим;
Оила ва ҳуқуқ асослари бўлими:
Хамидова Махбуба Алижановна
юридик фанлари номзоди, доцент, бўлим бошлиғи;
Мамасиддиков Музаффаржон Мусажонович
юридик фанлари доктори, профессор;
Исмаилов Комил Сафарович
юридик фанлари номзоди;
Рахмонова Гулнора Яндашовна
илмий ходим.
Демография ва оиланинг ижтиомий-иқтисодий
асослари бўлими:
Максакова Людмила Петровна
иқтисод фанлари доктори, бўлим
бошлиғи
Артикова Дилором Абдурахимовна
иқтисод фанлари доктори, доцент;
Расулова Дилфуза Валиевна
иқтисод фанлари доктори, доцент;
Матрузиева Гулнора Усмановна
илмий ходим;
Елисеева Ирина Александровна
илмий ходим;