Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси

Муқаддима

Ўзбекистон халқи:инсон ҳуқуқларига ва давлат суверенитети ғояларига содиқлигини тантанали равишда эълон қилиб, ҳозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятини англаган ҳолда, ўзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таяниб, демократия ва ижтимоий адолатга садоқатини ...

Биринчи бўлим. Асосий принциплар

I боб. Давлат суверенитети 1-модда.Ўзбекистон — суверен демократик республика. Давлатнинг «Ўзбекистон Республикаси» ва «Ўзбекистон» деган номлари бир маънони англатади. 2-модда.Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат ...

Иккинчи бўлим. Инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари

V боб. Умумий қоидалар 18-модда.Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. Имтиёзлар фақат қонун билан белгиланиб ...

Учинчи бўлим. Жамият ва шахс

XII боб. Жамиятнинг иқтисодий негизлари 53-модда.Бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, ...

Тўртинчи бўлим. Маъмурий-ҳудудий ва давлат тузилиш

XVI боб. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий тузилиши 68-модда.Ўзбекистон Республикаси вилоятлар, туманлар, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар, овуллар, шунингдек Қорақалпоғистон Республикасидан иборат. 69-модда.Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳрининг чегараларини ...

Бешинчи бўлим. Давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши. XVIII - XIX боблар

XVIII боб. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 76-модда.Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси олий давлат вакиллик органи бўлиб, қонун чиқарувчи ҳокимиятни амалга оширади.Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси икки палатадан — Қонунчилик палатаси (қуйи палата) ва Сенатдан (юқори ...

Бешинчи бўлим. Давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши. XX - XXVI боблар

XX боб. Вазирлар Маҳкамаси 98-модда.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ижро этувчи ҳокимиятни амалга оширади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, унинг ўринбосарлари, вазирлар, давлат қўмиталарининг раисларидан иборат. Қорақалпоғистон ...

Олтинчи бўлим. Конституцияга ўзгартириш киритиш тартиби

127-модда.Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиришлар тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисмидан иборат кўпчилиги томонидан қабул қилинган қонун ёки Ўзбекистон Республикасининг ...